piaget

Jean Piaget, Bärbel Inhelder – Psychologie dítěte

248

Jean Piaget v knize spolu se svou žákyní a nástupkyní na ženevské univerzitě podává syntetický obraz vývoje dítěte od narození do adolescence. Je to obraz plastický, bohatě členěný a zároveň teoreticky podložený. Poskytuje ucelený pohled na vývoj lidského jedince a obohacuje novými hledisky jeho úvahy o výchovných cílech a prostředcích.

Katalogové číslo: 1033 Kategorie: Štítky: , , ,